Конгресни биро Србије настоји да своју мисију развоја, маркетинга и позиционирања Србије као водеће и најбрже растуће пословне дестинације у југоисточној Европи остварује у складу са Циљевима одрживог развоја.

Кроз Програм партнерства, Конгресни биро Србије сарађује са кључним актерима конгресне индустрије, коју чине хотели, Конгресни простори, DMC и PCO агенције и други сродни пружаоци услуга. Кроз ову мрежу, Конгресни биро Србије промовише активности које доприносе изградњи профитабилне, одрживе и инклузивне конгресне индустрије у Србији.

Конгресни биро Србије настоји да :

Очекујемо да ће Центар за одрживост Конгресног бироа Србије постати референтна тачка за размену најбољих пракси и знања у одрживим пословним догађајима, укључујући и листу стручњака из ове области.

У оквиру Центра за одрживост, Конгресни биро Србије је спровео дигиталну кампању која са циљем подстицања одрживости у оквиру конгресне индустрије.

Током 8 недеља током новембра и децембра 2023., на нашем LinkedIn профилу https://www.linkedin.com/company/serbia-convention-bureau/, објављивали смо инспиративне и информативне постове груписане у три сегмента:

  1. Локални експерти: стварање и представљање мреже посвећених стручњака који нуде важне увиде и смернице о одрживом планирању догађаја у складу са Циљевима одрживог развоја Уједињених нација
  2. Каталог најбољих пракси: приказивање одрживих пракси које спроводе партнери у конгресној индустрији, укључујући хотеле, просторе, професионалне организаторе конференција агенције. Кроз истицање успешних иницијатива усмерених на одрживост, Центар је имао за циљ да инспирише и подстакне шире усвајање одрживих пракси широм индустрије.
  3. База знања: Дељење релевантних чланака и ресурса фокусираних на одрживост унутар конгресне индустрије. Континуирано ажурирана најновијим увидима и истраживањима, база података је од велике користи професионалцима који желе да интегришу одрживост у процес планирања својих догађаја.

Усвајајући филозофију колективног деловања и дељења знања, Конгресни биро Србије је позвао представнике индустрије да поделе сопствена искуства, успешне праксе и увиде и тиме допринесу деловању Центра. Подстичући сарадњу и размену знања, Центар има за циљ да подстиче позитивне промене и напредак ка одрживијој индустрији догађаја у Србији.