Beograd je domaćin 16. Međunarodnog kongresa internacionalne biatlon unije – IBU 2024. godine!

Kongresni biro Srbije sa zadovoljstvom objavljuje da će se Međunarodni kongres internacionalne biatlon  unije  održati u Beogradu 2024. godine!

Na ovogodišnjem IBU kongresu koji se održao u Salcburgu, u periodu od 15. do 18. septembra 2022. godine, članovi svih nacionalnih federacija Međunarodnog udruženja  su jednoglasno  glasali za kandidaturu Srbije.

Prethodne međunarodne  konferencije internacionalne biatlon unije održane su u mnogim  zemljama, uključujući Hrvatsku, Moldaviju, Austriju i Italiju.

Radujemo se što će Beograd imati priliku da bude domaćin ovako značajnog događaja.