Novi Sad domaćin 26. Generalne konferencije Međunarodnog saveza radio-amatera

Od 15. do 24. oktobra 2021. godine u virtuelnom formatu održana je 25. Generalna konferencija Međunarodnog saveza radio-amatera, Region 1 (International Amateur Radio Union, IARU Region 1). Ovaj događaj prvobitno je trebalo da se održi tokom jeseni 2020. godine u Novom Sadu, ali je odložen zbog pandemije virusa SARS‑CoV‑2. Iz istog razloga, ove godine je održan kao video konferencija.

Uvažavajući sve okolnosti, Savez radio-amatera Srbije dobio je ponudu da konkuriše za organizaciju 26. Konferencije, planirane za 2023. godinu. Novi Sad kao grad domaćin dobio je prilikom glasanja ogromnu podršku od čak 97,70 % delegata koji su odlučivali o mestu održavanja naredne konferencije.

Kao i za prethodne međunarodne događaje za koje je Savez radio-amatera Srbije konkurisao, i ovom prilikom je proces kandidovanja bio podržan od strane Kongresnog biroa Turističke organizacije Srbije.

Osim ovoga, nakon dvostrukog odlaganja iz već pomenutih razloga, na Zlatiboru bi tokom 2022. godine trebalo da bude održan 20. Svetski šampionat u amaterskoj radio-goniometriji (ARDF World Championships), tokom kojeg se očekuje dolazak preko 500 takmičara i gostiju iz celog sveta.