Конгресни биро Србије настоји да своју мисију развоја, маркетинга и позиционирања Србије као водеће и најбрже растуће пословне дестинације у југоисточној Европи остварује у складу са Циљевима одрживог развоја.

Кроз Програм партнерства, Конгресни биро Србије сарађује са кључним актерима конгресне индустрије, коју чине хотели, Конгресни простори, DMC и PCO агенције и други сродни пружаоци услуга. Кроз ову мрежу, Конгресни биро Србије промовише активности које доприносе изградњи профитабилне, одрживе и инклузивне конгресне индустрије у Србији.

Конгресни биро Србије настоји да :

Очекујемо да ће Центар за одрживост Конгресног бироа Србије постати референтна тачка за размену најбољих пракси и знања у одрживим пословним догађајима, укључујући и листу стручњака из ове области.